Ông Lợi phụ trách quỹ đầu tư trước yêm yết (Pre-IPO) và đồng thời là thành viên hội đồng đầu tư của công ty.  Trước khi gia nhập VCAM, Ông Lợi có 04 năm kinh nghiệm là cố vấn đầu tư tại công ty chứng khoán HSC và là Giám đốc Đầu tư của Quỹ Helios Capital – nơi ông quản lý Quỹ 20 triệu USD, tập trung vào đầu tư vào lĩnh vực PE. Ông Lợi từng là chuyên gia tư vấn thuế tại KPMG Việt Nam, ông phụ trách tư vấn và thiết lập kế hoạch kinh doanh và các quy trình và chính sách thuế phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Lợi tốt nghiệp Cử nhân khoa Kinh Tế ngoại thương tại trường Đại học Ngoại Thương,