Giới thiệu chung

Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt cung cấp một loạt các dịch vụ và sản phẩm quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân lớn – những người quan tâm tới các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Với các nguồn lực sẵn có và sự ổn định lâu dài, những linh nghiệm sâu sắc về Việt Nam cũng như khả năng cung cấp các giải pháp đầu tư, VCAM cam kết phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước:

Quản lý đầu tư

Là một nghiệp vụ xây dựng và quản lý đầu tư dưới các hình thức khác nhau và theo các chiến lược khác nhau cho nhà đầu tư. VCAM thay mặt nhà đầu tư quản lý tài sản dựa trên một chính sách đầu tư cụ thể. Sản phẩm đầu tư có thể dưới hình thức một quỹ tương hỗ hay một quỹ thành viên và một chiến lược đầu tư đã được xác định trước và phạm vi đầu tư hoặc là đa dạng hoặc là tập trung vào một lĩnh vực ngành nghề nhất định.

Quản lý danh mục đầu tư

VCAM cung cấp các dịch vụ và sản phẩm quản lý tài sản theo hình thức tư vấn cho khách hàng cá nhân và tổ chức. VCAM cam kết hỗ trợ khách hàng đạt được những mục tiêu lợi nhuận cao và cung cấp các giải pháp được cá biệt hóa để đáp ứng yêu cầu và tầm nhìn của từng nhà đầu tư.