Giới thiệu chung

Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) là một quỹ mở được thành lập với mục tiêu tạo ra một giải pháp đầu tư linh hoạt, an toàn với mức lợi nhuận ổn định cho Nhà đầu tư. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, giá trị vốn hóa lớn và các tài sản có thu nhập cố định.

Ngày thành lập
15/05/2014

Hình thức Quỹ
Quỹ mở

Giấy phép số
11/GCN-UBCK

Ngân hàng Giám sát
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

Công ty kiểm toán
Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Giá trị đầu tư tối thiểu
1.000.000 VND

Phí quản lý
0.9%/năm

Phí phát hành/mua lại
0.5% Giá trị giao dịch

Lịch phát hành/ Mua lại chứng chỉ quỹ
Thứ Sáu hàng tuần

Giám Đốc Quỹ
Bà Trương Thị Thanh Ngọc

Kết quả hoạt động

Thông tin chung

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
null

Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt-VCAMBF hướng đến mục tiêu bảo toàn vốn, mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định cho Nhà đầu tư thông qua đa dạng hóa danh mục đầu tư bao gồm Cổ phiếu, Trái phiếu và tiền gửi cơ cấu Ngân hàng.

CHIẾN LƯỢC

Chiến lược đầu tư của quỹ VCAMBF là “phân bố tài sản linh hoạt” trong từng giai đoạn và “Cơ cấu danh mục mục tiêu”

Quỹ áp dụng chiến lược phân bố và cơ cấu tài sản một cách năng động để ứng phó với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trường giá trị khi có cơ hội.

 • Cổ phiếu: 0 – 50%
 • Trái phiếu/ tiền gửi: 0 – 50%

Danh mục được lựa chọn dựa trên cơ sở định giá chủ động và cấu trúc danh mục thành từng nhóm mục tiêu.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ
 • null

  Bước 1

  Nhà đầu tư cùng góp vốn thông qua mua Chứng chỉ Quỹ VCAMBF

 • null

  Bước 2

  VCAMBF được quản lý chuyên nghiệp và hoạt động theo quy định của UBCKNN

 • null

  Bước 3

  Đầu tư có chọn lọc vào cổ phiếu, tài sản có thu nhập cố định khác trên thị tường tài chính

 • null

  Bước 4

  Đem lại giá trị gia tăng/ cổ tức cho Nhà đầu tư (nếu có)

LỢI ÍCH

Giải pháp đầu tư hiệu quả

Thông qua chiến lược phân bố tài sản chủ động và hợp lý, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng danh mục theo mục tiêu rõ ràng.

Chi phí quản lý hợp lý

Quỹ áp dụng chi phí quản lý hợp lý, cạnh tranh nhằm tối đa hóa lợi nhuận dạt được của Nhà đầu tư.

Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp

Đội ngũ quản lý am hiểu thị trường, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ và xây dựng danh mục đầu tư.

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

Bước Nội dung Chi tiết
1 Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ
 1. Đăng ký online tại đây
 2. Tới trực tiếp văn phòng VCAMBF.
 3. Điền thông tin vào Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ – Cá nhân (VCAMBF) và gửi cho đại lý phân phối
2 Đặt lệnh mua/bán
 1. Đặt lệnh mua online tại đây
 2. Điền thông tin vào Phiếu giao dịch chứng chỉ Quỹ và gửi cho đại lý phân phối
 3. Tới trực tiếp văn phòng VCAMBF.
 4. Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h ngày thứ 5 hàng tuần
3 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát Bằng phương thức chuyển khoản tới tài khoản: NĐT thực hiện chuyển khoản số tiền mua CCQ vào tài khoản của VCAM (Nếu đăng ký MUA):

 1. Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt
 2. Số tài khoản: 11910000418999.
 3. Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
 4. Nội dung chuyển khoản: Tên nhà đầu tư – Số tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ – Đăng ký mua CCQ VCAMBF
4 Nhận thông báo kết quả giao dịch Chứng chỉ quỹ Ngày T+3 nhận được kết quả xác nhận kết quả giao dịch.

T+5 tiền sẽ được chuyển đến tài khoản NĐT ( Đối với bán Chứng chỉ quỹ)

PHẦN I: TÌM HIỂU VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư là gì?

Khoản 37 điều 4 Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định: “quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ”. Về cơ bản, quỹ đầu tư chứng khoán huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào các loại tài sản khác nhau trên cơ sở tuân thủ các mục tiêu và chiến lược đã được xác định từ trước. Tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ đều được quản lý một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là một loại hình tổ chức trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của công chúng. Ở Việt Nam, công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và giám sát hoạt động. Theo khoản 2, điều 71 Luật chứng khoán công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đặc biệt, tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ và các quỹ khác do công ty này quản lý. Đặc điểm này đảm bảo việc đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tuân thủ đúng mục đích đầu tư, không bị chi phối bởi lợi ích khác của công ty quản lý quỹ.

Để phân biệt quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, có thể hiểu các quỹ đầu tư chính là sản phẩm dịch vụ mà công ty quản lỹ quỹ cung cấp cho nhà đầu tư, còn công ty quản lý quỹ là đơn vị quản lý các quỹ đầu tư. Ví dụ: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) là đơn vị quản lý Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF).

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, trong đó chứng chỉ quỹ đã chào bán phải được mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu tư. Khi đầu tư vào quỹ mở, Nhà đầu tư sẽ sở hữu một số lượng chứng chỉ quỹ nhất định tương ứng với số tiền đầu tư và giá mua của chứng chỉ quỹ

Trong thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ, các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ thay đổi làm cho giá chứng chỉ quỹ cũng thay đổi, nhà đầu tư có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu cho quỹ, và quỹ phải mua lại chứng chỉ quỹ theo giá trị tài sản ròng vào thời điểm giao dịch.

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ cũng là một loại cổ phiếu và có những đặc điểm của cổ phiếu. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ có các điểm giống và khác so với cổ phiếu như sau:

Giống:

 • Xác nhận quyền sở hữu
 • Hưởng lợi nhuận trên vốn góp

Khác:

 • Nhà đầu tư không có quyền biểu quyết hay sở hữu công ty quản lý quỹ
 • Quyết định đầu tư sẽ do công ty quản lý quỹ đảm trách
 • An toàn và tiết kiệm thời gian hơn so với việc Nhà đầu tư tự quản lý danh mục

Nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư với một số vốn tối thiểu thấp hơn

Quỹ đầu tư cân bằng

Quỹ cân bằng là một loại quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu, và tài sản có thu nhập cố định (như trái phiếu và các công cụ trên thị trường tiền tệ). Một quỹ cân bằng điển hình sẽ định hướng phân bổ tài sản theo hướng trung bình (nắm giữ cổ phiếu nhiều hơn) hoặc bảo thủ (nắm giữ tài sản có thu nhập cố định nhiều hơn). Tuy nhiên, tùy thuộc vào đánh giá của các chuyên gia quản lý quỹ tại từng thời điểm, tỷ trọng đầu tư cụ thể cho từng danh mục tài sản sẽ được linh động thay đổi.

Với tính chất như vậy, quỹ cân bằng hướng tới những nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn, và tăng trưởng ổn định của tài sản đầu tư. Mức độ chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư này thường ở mức trung bình đến thấp.

PHẦN II: ĐẦU TƯ VÀO QUỸ ĐẦU TƯ

Vì sao nên chọn đầu tư vào quỹ?

Đầu tư tài chính đòi hỏi rất nhiều năng lực chuyên môn, kiến thức thị trường, và nhất là yếu tố thời gian. Do đó nhà đầu tư thường quyết định đầu tư thông qua quỹ bởi 06 yếu tố sau:

 1. Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
 2. Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhuận
 3. Vốn đầu tư linh hoạt, được quản lý chuyên nghiệp
 4. Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền
 5. Tính năng động của quỹ đầu tư
 6. Tham gia đầu tư các sản phẩm đặc thù như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, …

NAV là gì?

NAV là viết tắt của cụm từ Giá trị tài sản ròng (Net Asset Value). NAV trên một đơn vị quỹ của một quỹ đầu tư được tính bằng công thức:

[Tổng giá trị tài sản của quỹ đang nắm giữ – Tổng giá trị các khoản nợ của quỹ] /Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Đối với quỹ mở, giá trị tài sản ròng được tính toán bởi ngân hàng giám sát. Việc tính toán sẽ thực hiện sau khi giao dịch của thị trường chứng khoán kết thúc dựa trên giá đóng cửa của các cổ phiếu trong danh mục quỹ đang nắm giữ. Nhà đầu tư khi đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ sẽ không được biết giá của chứng chỉ quỹ tại thời điểm mua mà phải chờ đến ngày hôm sau theo quy định của luật. Tuy nhiên sự chênh lệch giá chứng chỉ quỹ giữa hai ngày là không đáng kể vì bản chất phân tán rủi ro của quỹ.

Tăng trưởng NAV thể hiện sự tăng trưởng lợi nhuận của quỹ và nhà đầu tư có thể biết được hiệu quả hoạt động cũng như tăng trưởng của khoản đầu tư tại quỹ nhờ vào theo dõi diễn biến giá NAV theo thời gian.

Tại VCAMBF, giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV) được công bố thông tin định kỳ hàng tuần và hàng tháng trên trang web công ty.

Chi phí đầu tư vào Quỹ mở bao gồm các khoản mục nào? Lợi nhuận thu được từ đầu tư vàoQuỹ mở có phải đóng thuế không?

Tất cả các chi phí liên quan đến đầu tư vào Quỹ mở được trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ, thường bao gồm 02 nhóm chính như sau:

 • Nhóm phí giao dịch (nghĩa là chỉ phát sinh khi giao dịch mua, bán hay chuyển đổi chứng chỉ quỹ) tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch (tại VCAMBF là 0,5%) và được khấu trừ trước khi phân bổ tiền mua chứng chỉ quỹ hay trả tiền bán chứng chỉ quỹ vào tài khoản nhà đầu tư.
 • Nhóm phí quản lý và vận hành hoạt động của Quỹ: đây là phí thường niên, tính trên phần trăm giá trị tài sản ròng (NAV) và được khấu trừ vào NAV của quỹ theo định kỳ định giá bao gồm: phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ định kỳ hàng tháng (tại VCAMBF là 0,9%), các phí trả cho ngân hàng cung cấp dịch vụ như phí dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị quỹ, phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng.

Liên quan đến thuế, đối với nhà đầu tư cá nhân khi bán chứng chỉ quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế giao dịch chứng khoán là 0,1% giá trị giao dịch. Đối với nhà đầu tư tổ chức thì không khấu trừ loại thuế này vì thu nhập đâu tư tài chính được hạch toán vào tổng thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Việc giao dịch, chuyển nhương Chứng chỉ quỹ được thực hiện khá đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng ký giao dịch mua bán Chứng chỉ Quỹ với các hình thức giao dịch tại quầy (trực tiếp tại Công ty Quản lý Quỹ hoặc qua Đại lý phân phối) hoặc qua hệ thống giao dịch điện tử. Lệnh đặt mua bán chứng chỉ quỹ phải được thực hiện trước thời điểm đóng sổ lệnh (10h sáng thứ 5 hàng tuần).

 • Đối với lệnh mua

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ trước khi thực hiện lệnh mua. Hồ sơ gồm có Giấy đăng ký mở tài khoản và CMND hợp lệ. Lệnh mua được chấp nhận để thực hiện khi hồ sơ đăng ký mua được VCAMBF chấp nhận và Ngân hàng Giám sát xác nhận đã nhận được tiền chuyển tới từ tài khoản đứng tên chủ tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

 • Đối với lệnh bán

Nhà đầu tư Quỹ mở có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư một cách dễ dàng, nhanh chóng bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ cho VCAMBF bất cứ lúc nào. VCAMBF có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ Quỹ với giá tại thời điểm bán trừ đi phí bán (nếu có). Tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản tiền đứng tên Nhà đầu tư đã được đăng ký khi mở tài khoản giao dịch.

Theo dõi hoạt động của Quỹ đầu tư

Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động đầu tư của Quỹ thông qua các tiêu chí sau:

 • Giá trị tài sản ròng (NAV): Hiệu quả hoạt động của Quỹ được thể hiện thông qua thay đổi Giá trị tài sản ròng (NAV) được giám sát chặt chẽ bởi Ngân hàng Giám sát, và công bố thông tin định kỳ hàng tuần qua website của Công ty Quản lý Quỹ.
 • Báo cáo tài chính: cung cấp thông tin tình hình hoạt động của Quỹ theo định kỳ quý/năm với mức độ chi tiết hơn so với Báo cáo Thay đổi Giá trị tài sản ròng.
 • Chỉ số tham chiếu: tùy vào mục tiêu đầu tư của Quỹ đã được xác định trước, hiệu quả đầu tư của Quỹ có thể được so sánh với các chỉ tiêu như lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng; hiệu quả của các quỹ cùng loại; tăng / giảm của các chỉ số thị trường như VNindex, VN30, …

Trở thành nhà đầu tư?

Đội ngũ

Chủ tịch HĐQT - Thành viên sáng lập

Bà Nguyễn Thanh Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM) và Công ty Chứng…

Xem thêm

Nguyễn Thanh Phượng

Bà Nguyễn Thanh Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM) và Công ty Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities – VCSC). Bà hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VCAM và VCSC kể từ thời điểm thành lập năm 2007. Với việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank (tiền thân là Ngân hàng Gia Định), Bà Phượng được bầu chọn vào Hội đồng Quản trị ngân hàng này từ tháng 2/2012. Trong vai trò thành viên HĐQT, Bà Phượng chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban Điều hành với mục tiêu đưa Viet Capital trở thành những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên thị trường.

Bà Phượng từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Holcim (Việt Nam), tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trước khi sáng lập Viet Capital, Bà giữ vai trò Giám đốc đầu tư của Quỹ Vietnam Holding, một quỹ đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán London.

Bà Phượng tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Bà đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Tuấn từng là Tổng Giám Đốc của Viet Capital Asset Management (VCAM) đồng thời đảm nhiệm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt (VCHF)…

Xem thêm

Phạm Gia Tuấn

Ông Tuấn từng là Tổng Giám Đốc của Viet Capital Asset Management (VCAM) đồng thời đảm nhiệm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt (VCHF), ông Tuấn chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh chung của VCAM và trực tiếp giám sát các hoạt động đầu tư tài chính và doanh nghiệp tư nhân của Quỹ. Bên cạnh vai trò điều hành VCHF, ông Tuấn còn chịu trách nhiệm quản lý các quỹ đầu tư quốc tế. Ông Tuấn cũng góp phần tham gia hoạch định chiến lược phát triển, quan hệ nhà đầu tư, hoạt động huy động vốn thành lập quỹ và hiện đang đại diện phần góp vốn của Viet Capital tham gia vào Hội đồng Quản trị của các công ty do Viet Capital đầu tư.

Ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Tài chính tại VinaCapital trong giai đoạn 2005-2007, nơi ông phụ trách các hoạt động quản lý tài chính, nguồn nhân lực và chiến lược hoạt động của công ty.

Trước khi gia nhập Viet Capital và VinaCapital, ông Tuấn còn có bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm về quản trị thuế và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp tại các công ty hàng đầu như PriceWaterhouseCoopers (Vietnam và Australia) và Dutch Lady Vietnam.

Ông Tuấn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán tại đại học Sydney University of Technology (Australia) và hiện đang là Hội viên cao cấp của hiệp hội kế toán viên công chứng Australia (FCPA Australia).

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Hoàng Bảo (Henry) hiện là Tổng Giám đốc của Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam (IDGVV)…

Xem thêm

Henry Nguyen

Ông Nguyễn Hoàng Bảo (Henry) hiện là Tổng Giám đốc của Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam (IDGVV), chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và viễn thông tại Việt Nam từ năm 2004.

Trước khi gia nhập IDGVV, Ông từng là cộng sự của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tại New York, trường Đại học Y khoa Harvard và Bệnh viện Northwestern Memorial. Ông cũng là thành viên sáng lập S2S Medical Publishing và trang web Medschool.com. Ông còn là Giám đốc Nhượng quyền Phát triển của tập đoàn McDonald’s tại Việt Nam.

Ông được vinh danh là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu Young Global Leader của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là thành viên của Hiệp hội Asia Society. Ông còn là thành viên Hội đồng quản trị của Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra, Ông còn là Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Quỹ Phẫu thuật nụ cười Operation Smile Vietnam và là thành viên của Hiệp hội Thương mại Amcham tại Việt Nam. Ông Henry giữ chức vụ điều hành của Tập đoàn VC, Công ty cổ phần Vật Giá, Công ty cổ phần Truyền thông trực tuyến VTC, Tập đoàn Công nghệ Vega, VinaPay và Công ty cổ phần Truyền thông Mặt Trời Vàng.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Harvard, Tiến sĩ Y khoa trường Đại học Northwestern và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Kellogg School of Management - Hoa Kỳ.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Cung Trần Việt – Giám Đốc Điều hành của VCAM. Ông Việt là một trong những cổ đông sáng lập của VCAM

Xem thêm

Cung Trần Việt

Ông Việt là một trong những cổ đông sáng lập của Viet Capital Asset Management (VCAM) và hiện là Giám đốc điều hành của VCAM. Trước khi được bổ nhiệm ông là Giám Đốc Nghiên cứu & Phân tích Đầu Tư. Ông chịu trách nhiệm về các hoạt động định giá, xây dưng cơ cấu danh mục đầu tư và quản trị rủi ro. Trước đó, Ông đã từng là Giám Đốc Phân Tích và Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu Tư Vietnam Holding, Thụy Sỹ. Ông là một trong những chuyên gia đầu tiên của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM khi trung tâm mới được thành lập năm 1998. Kể từ năm 2002 Ông là Giảng Viên môn Quản Trị Tài Chính và Định Giá Doanh Nghiệp tại khoa Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Tp HCM. Là thành viên sang lập của Công ty tư vấn PSV, Ông đã có quá trình cộng tác chặt chẽ với hai công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam.

Ông Việt tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh của trường Đại Học Sydney đồng thời là Cử Nhân Khoa Học về Kỹ thuật Chế Biến Thực Phẩm của Viện Công Nghệ Odessa (Liên Xô cũ).

Tổng Giám Đốc

Ông Phố hiện là Tổng Giám đốc VCAM. Ông phụ trách các dự án Private Equity và M&A của Công ty.

Xem thêm

Pham Pho Hop

Ông Phố hiện là Tổng Giám đốc của VCAM. Ông phụ trách các dự án Private Equity và M&A của Công ty. Ông có 11 năm kinh nghiệm làm việc tại quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập VCAM, ông Phố giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Quỹ IDG Ventures Việt Nam (2006-'17), thành viên sáng lập muaban.net, chịu trách nhiệm quản lý các hạng mục đầu tư, nghiên cứu đánh giá thị trường, phân tích cơ hội đầu tư, phát triển doanh nghiệp, gọi vốn và thoái vốn, cho các công ty giai đoạn khởi nghiêp và tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, thương mại điện tử như Hotdeal.vn, NhacCuatui.com, Webtretho.com...

Trước đó ông có 5 năm là Cố Vấn Cấp Cao Công Nghệ Thông Tin (Senior IT Consultant II) tại Trường Đại Học Nam Cali, Hoa Kỳ.

Ông tốt nghiệp Thạc Sỹ, Quản Trị Hành Chính Công (MPA), chuyên ngành “Quản Trị Công Nghệ Thông Tin” (IT Management Emphasis) và học Cử Nhân Khoa Học Máy Tính và Quan Hệ Quốc Tế, trường Đại Học Nam California (University of Southern California), Hoa Kỳ.

Giám Đốc Quỹ VCAMBF

Gia nhập VCAM từ năm 2017, bà Thanh Ngọc phụ trách việc phân tích và nghiên cứu đầu tư của Quỹ…

Xem thêm

Gia nhập VCAM từ năm 2017, bà Thanh Ngọc phụ trách việc phân tích và nghiên cứu đầu tư của Quỹ. Bà Thanh Ngọc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng với các vị trí Trưởng bộ phận Giám sát tại Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Chứng khoán ACB thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); sau đó là Trưởng bộ phận Phân tích và Kế hoạch thuộc Khối Chiến lược Phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK). Tại đây, bà phụ trách các hoạt động về nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, nhằm xây dựng mục tiêu và kế hoạch tăng trưởng với sự tư vấn của các Chuyên gia Cấp cao đến từ Ngân hàng Maybank, Malaysia – Cổ đông chiến lược của ABBANK. Bà Thanh Ngọc tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Tín dụng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, và Cao học Quản trị Kinh doanh tại trường Đai học Bolton, UK. Bà Thanh Ngọc có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Tài liệu quỹ

Báo cáo

Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư