Giới thiệu chung

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF) là quỹ mở được quản lý bởi Công ty Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra một giải pháp đầu tư linh hoạt, an toàn với mức lợi nhuận cao hơn lãi suất tiết kiệm cho Nhà đầu tư.

Ngày thành lập
22/09/2022

Hình thức Quỹ
Quỹ mở

Giấy phép số
51/GCN-UBCK

Ngân hàng Giám sát
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Công ty kiểm toán

Giá trị đầu tư tối thiểu
1.000.000 VND

Phí quản lý
1%/năm

Phí phát hành/mua lại
0.5% Giá trị giao dịch

Lịch phát hành/ Mua lại chứng chỉ quỹ
Hàng ngày

Giám Đốc Quỹ

Chiến lược đầu tư

Phân tích: Quỹ lựa chọn đầu tư dựa trên phân tích về vĩ mô, tổng quan ngành và đánh giá về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trái phiếu được xem xét điều kiện về lợi tức và tài sản đảm bảo để thỏa mãn yêu cầu đầu tư hiệu quả.

Phân bổ tài sản: Quỹ tập trung đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết, hoặc trái phiếu chất lượng (ưu tiên trái phiếu được đánh giá bởi công ty xếp hạng tín dụng). Bên cạnh đó, Quỹ cũng đầu tư vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của các Ngân hàng và Công ty tài chính có uy tín tại Việt Nam.

Danh mục đầu tư

NAV tại 31.12.2022 

Tài liệu Quỹ