Jonathan đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình trong lĩnh vực quản lý đầu tư. Jonathan có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư. Ông đã từng là chuyên viên phân tích cổ phiếu và quản lý danh mục, và có kiến thức cả về phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật. Jonathan đã từng làm việc cho khách hàng cá nhân, tổ chức và các gia đình có giá trị tài sản cao

Trước khi lấy bằng MBA, ông đã làm việc cho Fidelity Investments và Putnam Investments ở Boston. Ông gia nhập Invesco sau khi lấy bằng và đã làm việc tại các văn phòng Atlanta, Boston, London và Houston. Ông là đồng quản lý Quỹ cổ tức đa dạng Invesco – có tài sản đang quản lý từ 250 triệu USD lên hơn 10 tỷ USD. Quỹ này đã được trích dẫn nhiều lần trên Tạp chí The Wall St. với danh hiệu ‘Vua hạng mục’ vì mang lại kết quả vượt trội.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Kellogg School of Management, trường đại học Northwestern, cử nhân ngành  lịch sử & triết học tại trường Dartmouth – Hoa Kỳ và hiện đang là thành của hiện hội CFA