Giám Đốc Quỹ VCAMBF

Gia nhập VCAM từ năm 2017, bà Thanh Ngọc phụ trách việc phân tích và nghiên cứu đầu tư của Quỹ…

Tổng Giám Đốc

Ông Phố hiện là Tổng Giám đốc VCAM. Ông phụ trách các dự án Private Equity và M&A của Công ty.