Trường Uppingham sẽ mở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thành lập vào năm 1584, Uppingham (Vương quốc Anh) có bề dày lịch sử và luôn có tư duy tiên phong trong quá trình phát triển của mình. Edward Thring, Hiệu trưởng nổi tiếng của Trường trong thời đại Victorian, tin rằng mọi học sinh nên được tạo cơ hội để phát triển và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống.