Giám Đốc Đầu Tư

Ông Lợi phụ trách quỹ đầu tư trước yêm yết (Pre-IPO) và đồng thời là thành viên hội đồng đầu tư của công ty.  

Giám Đốc Quỹ VCAMBF

Gia nhập VCAM từ năm 2017, bà Thanh Ngọc phụ trách việc phân tích và nghiên cứu đầu tư của Quỹ…

Cố vấn cấp cao

Ông Jonathan hiện là Cố vấn cấp cao của VCAM, đặc biệt cho các sản phẩm quỹ mở và ETF. Ông có gần ba thập kỷ phát triển và quản lý quỹ tại Fidelity Investments, Putnam Investments va Invesco, Hoa Kỳ. Dưới dự dẫn dắt của ông, AUM của quỹ Quỹ cổ Tức Đa Dạng Invesco (LCEAX) đã tăng từ 250 triệu USD lên hơn 10 tỷ USD.

Tổng Giám Đốc

Ông Phố hiện là Tổng Giám đốc VCAM. Ông phụ trách các dự án Private Equity và M&A của Công ty.

Giám Đốc Điều Hành

Ông Cung Trần Việt – Tổng Giám Đốc của VCAM. Ông Việt là một trong những cổ đông sáng lập của VCAM